top of page

UW PRIVACY

Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer

GMI installatietechniek B.V. (vanaf hier GMI installatietechniek), gevestigd aan New Yorkstraat 9-13 1175 RD Lijnden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

GMI installatietechniek B.V.
https://www.gminstallatie.com
New Yorkstraat 9-13, 1175 RD Lijnden
+31 6 202 874 16
KvK-nummer: 34292107

Intellectueel eigendom

Alle (intellectuele eigendom) rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van GMI installatietechniek, waaronder op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij GMI installatietechniek. Dit betekent dat het niet is toegestaan om zonder toestemming van GMI installatietechniek informatie van een site openbaar te maken/verveelvoudigen/bewerken.

Disclaimer

De website heeft een informatief karakter. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. GMI installatietechniek tracht de op deze sites aangeboden informatie actueel te houden. Indien desondanks verschillen bestaan tussen de hier beschikbaar gestelde gegevens en de door GMI installatietechniek gehanteerde cijfers en voorwaarden, dan gelden uitsluitend laatstgenoemde. GMI installatietechniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verschillen. Aan gegevens die door downloaden vanaf deze websites zijn verkregen kunnen geen rechten worden ontleend. De vanaf de site gestuurde elektronische berichten worden door GMI installatietechniek zo zorgvuldig, volledig en tijdig mogelijk behandeld. We kunnen echter niet garanderen dat deze tijdig worden ontvangen en/of verwerkt. GMI installatietechniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen hiervan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

GMI installatietechniek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam (indien je die vrijgeeft bij het invullen van een formulier op de website)
- Telefoonnummer (indien je die vrijgeeft bij het invullen van een formulier op de website)
- E-mailadres (indien je die vrijgeeft bij het invullen van een formulier op de website)
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gminstallatie.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GMI installatietechniek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- GMI installatietechniek analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Als je een contactformulier invult op onze website dan gebruiken wij de door jou ingevulde gegevens om contact met je op te nemen. 

Geautomatiseerde besluitvorming

GMI installatietechniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GMI installatietechniek) tussen zit. GMI installatietechniek gebruikt geen computerprogramma's of -systemen die geautomatiseerde verwerkingen bewerkstelligen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GMI installatietechniek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Delen van persoonsgegevens met derden. GMI installatietechniek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij bewaren uw gegevens voor onze bedrijfsvoering of administratie. Dit doen we omdat dat wettelijk verplicht is. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk volgens de wetgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GMI installatietechniek gebruikt functionele en analytische. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. GMI installatietechniek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Functionele cookie(s): Via onze website wordt de standaard WIX cookie geplaatst  voor een goede werking van de website. Meer informatie over de cookie is te vinden op:

https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site


Analytische cookie(s): Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google Analytics is te vinden op:

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=en&ref_topic=1008008

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GMI installatietechniek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gminstallatie.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . GMI installatietechniek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GMI installatietechniek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@gminstallatie.com. GMI installatietechniek heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

bottom of page