top of page

BEVEILIGING & BRAND

cctv-camera_edited.png

Beveiliging

Wanneer GMI installatietechniek de gebouwbeveiliging installeert, kun je er op vertrouwen dat de afgenomen producten en diensten voldoen aan de hiervoor geldende regelgeving en zijn afgestemd op de organisatie van de opdrachtgever. Het verstrekken van een BORG Certificaat of BORG Opleveringsbewijs geeft de opdrachtgever de zekerheid dat de geleverde beveiliging aan de criteria voldoet. Op het gebied van inbraakpreventie, toegangscontrole en observatiesystemen, werken wij conform de BORG regeling inbraakpreventie.

Camera%20%2B%20brand_edited.jpg

Brand

Brandmeldinstallaties moeten betrouwbaar zijn. Hierop zijn de kwaliteit van de componenten van de installatie van invloed, alsmede de omvang van de installatie, de uitvoering en het installatiewerk. Verder moet de brandmeldinstallatie tijdig de juiste informatie (doormeldingen) versturen aan de juiste personen en instanties en eventueel sturingen verrichten naar andere brandbeveiligingsinstallaties. Levering van een brandmeldinstallatie is werk voor de specialisten van GMI. Zij hebben de juiste vakbekwaamheid en nauwgezette werkprocedures. GMI verstrekt het Certificaat brandmeldinstallatie. Hierdoor heeft u als opdrachtgever de zekerheid dat de geleverde installatie aan de criteria voldoet.

 

Op het gebied van brandmeldinstallaties is GMI erkend als branddetectiebedrijf, brandmeld-onderhoudbedrijf en brandmeldinstallatiebedrijf, door KIWA/NCP conform de regelingen brandmeldinstallaties welke worden beheerd het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

bottom of page